Cennik

Osoby posiadające kartę dużej rodziny otrzymują 10% zniżki na wszystkie zajęcia prowadzone w Poradni.

Diagnozy

Cena / Czas

 

100 zł / 60 min.

Logopedyczna

30 zł

Wydanie pisemnej opinii logopedycznej

100 zł / 60 min.

Pedagogiczna

220 zł / 2 x 45-60 min.

Psychologiczna

220-600 zł / 2-6 spotkań po 45-60 min.

Psychologiczno-pedagogiczna
(ilość spotkań i cena ustalana indywidualnie)

120 zł / 60 min.

Gotowości szkolnej

220 zł / 2 x 45 min.

Test inteligencja od 6 do 16 roku życia WISC wykonanie testów, omówienie wyników, pisemna opinia

220 zł / 90 min.

IDS - Skale Inteligencji i Rozwoju
dla Dzieci w wieku 5-10 lat

150 zł / 30-60 min.

DSR - Dziecięca skala rozwojowa
(dzieci od 2 miesięcy do 3 lat)

350 zł / 3-4 spotkań

Funkcjonalna - profil psychoedukacyjny PEP-R wywiad, wykonanie testów, omówienie wyników, pierwsze zalecenia

160 zł / 2 x 45 min.

Zagrożenie dysleksją

280 zł / 3 spotkania

Integracji Sensorycznej

200 zł/ 1 spotkanie diagnostyczne

Psychiatryczna

Konsultacje / porady

90 zł / 60 min.

Konsultaca psychologiczna dzieci

90 zł / 60 min.

Konsultacja psychologiczna dorosłych

160 zł / 90 min.

Konsultacja psychologiczna par

90 zł / 60 min.

Konsultacja terapia ręki

90 zł / 60 min.

Konsultacja kwalifikacyjna do grup terapeutycznych

100 zł / 60 min.

Wpsarcie psychologiczne w kryzysach życiowych i rodzinnych indywidualnie

150 zł / 90 min.

Wpsarcie psychologiczne w kryzysach życiowych i rodzinnych dla pary

200 zł/ 60 min.

Konsultacja psychiatryczna

Terapie

85 zł / 50 min.

Terapia integracji sensorycznej

60 zł / 30 min.
80 zł / 45 min.
100 zł / 60 min.

Terapia logopedyczna

60 zł / 30 min.
80 zł / 45 min.
100 zł / 60 min.

Terapia pedagogiczna

90 zł / 60 min.

Terapia psychologiczna

50 zł / 30 min.
70 zł / 45 min.
90 zł / 60 min.

Terapia ręki

35 zł / 60 min.

Trening umiejętności społecznych TUS (zajęcia grupowe)

50 zł / 30 min.
70 zł / 45 min.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne indywidualne

35 zł / 30 min.
45 zł / 45 min.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne grupowe

Warsztaty

30 zł / 60 min.

Dla dzieci

35-45 zł / 90-120 min.

Dla dorosłych

ZAJĘCIA ROZWOJOWE

60 zł / 45 min.

Gimnastyka korekcyjna indywidualna

25 zł / 45 min.

Gimnastyka korekcyjna grupowa

COACHING

120 zł / 90 min.

Coaching dzieci od 9 lat

120 zł / 90 min.

Life Coaching dla młodzieży (od 13 roku) i dorosłych

120 zł / 90 min.

Coaching rodzicielski indywidualnie

200 zł / 120 min.

Coaching rodzcielski dla par