Cennik

WPISOWE

Opłata jednorazowa bezzwrotna - 760 zł


W przypadku powierzenia naszej opiece więcej niż jednego dziecka
każda kolejna opłata wpisowa ulega zmniejszeniu o 230 zł.


Wpisowe nie obowiązuje dzieci korzystających z karnetów.

 

CZESNE

dzieci od 2 lat i 6 m-cy

  • pobyt dziecka do 5 godzin dziennie - 700 zł/m-c
  • pobyt dziecka powyżej 5 godzin dziennie - 940 zł/m-c

Rabat urlopowy:


Wynosi 50% czesnego za okres nieobecności dziecka trwającej minimum dwa tygodnie i przysługuje 2 razy w roku szkolnym.

 

dzieci poniżej 2 lat i 6 miesięcy

  • pobyt dziecka do 5 godzin dziennie - 825 zł/m-c
  • pobyt dziecka powyżej 5 godzin dziennie - 1.100 zł/m-c

Rabat urlopowy:


Wynosi 50% czesnego za okres nieobecności dziecka trwającej minimum dwa tygodnie i przysługuje 2 razy w roku szkolnym.

 

KARNETY

Ważność karnetu 2 miesiące od daty zakupu.


Dziecko może przebywać każdorazowo dowolną ilość godzin (od 7:00 - 17:30)


Karnety są zwolnione z wpłaty wpisowego.

 

dzieci od 2 lat i 6 miesięcy

10 godzin - 140 zł 


20 godzin - 240 zł 


50 godzin - 500 zł 


100 godzin - 900 zł 

 

dzieci poniżej 2 lat i 6 miesięcy

10 godzin - 150 zł 


20 godzin - 280 zł 


50 godzin - 600 zł 


100 godzin - 1000 zł 

 

WYŻYWIENIE

Wyżywienie nie jest wliczone w czesne i karnety.


Stawka żywieniowa w Wyspie Uśmiechu wynosi: 14 zł dziennie i płatna jest z góry do 5 każdego miesiąca.


Zapewniamy 4 posiłki dziennie.


W przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka (najpóźniej dnia poprzedzającego nieobecność do godz. 18:00) stawka żywieniowa jest zwracana.

 

ZAJĘCIA ADAPTACYJNE

W ramach czesnego trzy zajęcia adaptacyjne są bezpłatne.