Cennik - EDUHIT Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Przejdź do treści
CENNIK

WPISOWE
Opłata jednorazowa bezzwrotna - 760 zł

W przypadku powierzenia naszej opiece więcej niż jednego dziecka
każda kolejna opłata wpisowa ulega zmniejszeniu o 230 zł.

Wpisowe nie obowiązuje dzieci korzystających z karnetów.


CZESNE
dzieci od 2 lat i 6 m-cy
  • pobyt dziecka do 5 godzin dziennie - 700 zł/m-c
  • pobyt dziecka powyżej 5 godzin dziennie - 940 zł/m-c

Rabat urlopowy:
Wynosi 50% czesnego za okres nieobecności dziecka trwającej minimum dwa tygodnie i przysługuje 2 razy w roku szkolnym.
dzieci poniżej 2 lat i 6 miesięcy
  • pobyt dziecka do 5 godzin dziennie - 825 zł/m-c
  • pobyt dziecka powyżej 5 godzin dziennie - 1.100 zł/m-c

Rabat urlopowy:
Wynosi 50% czesnego za okres nieobecności dziecka trwającej minimum dwa tygodnie i przysługuje 2 razy w roku szkolnym.


KARNETY
Ważność karnetu 2 miesiące od daty zakupu.

Dziecko może przebywać każdorazowo dowolną ilość godzin (od 7:00 - 17:30)

Karnety są zwolnione z wpłaty wpisowego.

dzieci od 2 lat i 6 miesięcy
10 godzin - 140 zł
20 godzin - 240 zł
50 godzin - 500 zł
100 godzin - 900 zł

dzieci poniżej 2 lat i 6 miesięcy
10 godzin - 150 zł
20 godzin - 280 zł
50 godzin - 600 zł
100 godzin - 1000 zł


WYŻYWIENIE
Wyżywienie nie jest wliczone w czesne i karnety.

Stawka żywieniowa w Wyspie Uśmiechu wynosi: 14 zł dziennie i płatna jest z góry do 5 każdego miesiąca.

Zapewniamy 4 posiłki dziennie.

W  przypadku zgłoszonej nieobecności dziecka (najpóźniej  dnia poprzedzającego nieobecność do godz. 18:00) stawka żywieniowa jest  zwracana.


ZAJĘCIA ADAPTACYJNE
W ramach czesnego trzy zajęcia adaptacyjne są bezpłatne.
© PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA EDUHIT - 2020
Wróć do spisu treści