Typowy rozkład dnia w WYSPIE UŚMIECHU

Rozkład dnia daje dzieciom poczucie stabilności i bezpieczeństwa, którego potrzebują w tak wczesnej fazie życia. Dlatego też staramy się zapewnić stabilne ramy, które systematyzują codzienne życie, ale pozostawiają też dużo miejsca na dodatkowe i spontaniczne działania.

Ramowy rozkład dnia

7:00 - 8:30Dzieci przybywają do Wyspy, zabawy dowolne wg. zainteresowań (zabawy konstrukcyjne, tematyczne, ogólnorozwojowe)
8:30 - 9:00Czynności higieniczno-obsługowe, przygotowanie do posiłku, śniadanie
9:00 - 10:20Zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela, realizacja podstawy programowej wychowania przedszkolnego
10:20 - 10:40Czynności higieniczno-obsługowe, przygotowanie do posiłku, II śniadanie
10:40 - 12:30Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym obserwacje przyrodnicze, wycieczki (w przypadku niepogody – zabawy ruchowe na sali)
12:30 - 13:00Czynności higieniczno-obsługowe, przygotowanie do posiłku, obiad
13:00 - 14:45Dzieci młodsze odpoczynek poobiedni
Dzieci starsze zabawy edukacyjne i zajęcia wychowawcze organizowane przez nauczyciela, praca indywidualna z dzieckiem, zabawy na powietrzu
14:45 - 15:15Czynności higieniczno-obsługowe, przygotowanie do posiłku, podwieczorek
15:15 - 17:30Zabawy ruchowe, zajęcia dodatkowe, zajęcia indywidualne, zabawy dowolne, czytanie, czekamy na rodziców

 

Harmonogram zajęć

poniedziałek
9:00 - 9:45zajęcia edukacyjne
10:15 – 10:45zajęcia muzyczno-rytmiczne dzieci młodsze
10:45 – 11:15zajęcia muzyczno-rytmiczne dzieci starsze
wtorek
9:00 - 9:45zajęcia edukacyjne
10:45 - 11:30zajęcia edukacyjne
14:00 - 15:00zajęcia z cyklu Akademii Sztuki 2 x w miesiącu
środa
9:45 – 10:30zajęcia edukacyjne
11:45-12:30zajęcia muzyczno-rytmiczne
czwartek
11:15-12:00korektywa dzieci młodsze
11:15 - 12:00zajęcia edukacyjne dzieci starsze
12:00 - 12:45korektywa dzieci starsze
12:00 - 12:45zajęcia edukacyjne dzieci młodsze
13:15 – 14:00zajęcia edukacyjne dzieci starsze
piątek
9:00 – 9:45zajęcia edukacyjne
10:45-11:15Mini Tenis
11:15 – 12:30zajęcia edukacyjne
13:15 – 14:00zajęcia edukacyjne dzieci starsze