Anna Pianka


Prowadzi zajęcia: korekcyjno-kompensacyjne, terapia ręki, ogólnorozwojowe

Wykształcenie:

  • Akademia Pedagogiki Specjalnej – studia magisterskie - kierunek: edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
  • Akademia Pedagogiki Specjalnej – studia licencjackie – surdopedagogika, pedagogika wczesnoszkolna Ukończone liczne kursy w tym: terapia ręki, bajkoterapia

Ukończone liczne kursy w tym:

  • terapia ręki,
  • bajkoterapia