Kornelia Grzelecka


Neurologopeda, logopeda, pedagog,  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta komunikacji alternatywnej i wspomagającej (AAC)

Prowadzi zajęcia: terapia i diagnoza logopedyczna dzieci, młodzieży i dorosłych, zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, nauka czytania metodą sylabową (symultaniczno-sekwencyjną),

Wykształcenie: 
Uniwersytet Warszawski i Warszawski Uniwersytet Medyczny, kierunku logopedia ogólna i kliniczna studia magisterskie
Uniwersytet SWPS neurologopedia - Studia Podyplomowe

Ukończone liczne kursy, szkolenia i warsztaty m.in.:
Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, 
Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC)
Program Językowy Makaton
Podstawowe zagadnienia terapii i edukacji dzieci z autyzmem (Synapsis)
warsztaty w Centrum Metody Krakowskiej: „Terapia neurobiologiczna”, „Programowanie języka dla dzieci z zaburzeniami komunikacji (niesłyszących, autystycznych, z afazją)”, „Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania”.