Krzysztof Czapliński


Aktor, logopeda, trener emisji głosu

Prowadzi zajęcia: 
diagnoza i terapia logopedyczna, trening emisji głosu

Wykształcenie:
Uniwersytet Warszawski – logopedia ogólna i kliniczna – studia magisterskie
Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka 

Ukończone liczne kursy, szkolenia i warsztaty m.in.:
Międzynarodowa konferencja logopedyczna „Neuromowa”
Międzynarodowa konferencja „Głos: narzędzie – komunikacja- terapia”
Międzynarodowy projekt badawczy „Metamorfozy”