Małgorzta Lembowicz


Pedagog, doradca zawodowy

Prowadzi zajęcia:
terapia ręki, nauka czytania metodą sylabową (symultaniczno-sekwencyjną), Trening Umiejętności Społecznych – asystent,

Wykształcenie:
Akademia Pedagogiki Specjalnej – kierunek pedagogika, specjalizacja doradztwo zawodowe
Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie - przygotowanie pedagogiczne – studia podyplomowe

Ukończone liczne kursy, szkolenia i warsztaty m.in.:
Program Językowy Makaton
Kurs Multidyscyplinarnej Diagnozy i Terapii Autyzmu
Nauczanie języka angielskiego w przedszkolu – kurs doskonalący
Terapia ręki
Trzy światy – Autyzm, zespół Aspergera, ADHD 
Dogoterapia w Edukacji Masowej i Pedagogice Specjalnej
Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania
Profil Psychoedukacyjny PEP-R – diagnoza funkcjonalna dziecka z zaburzenia rozwoju