Olga Drzewiecka-Panak


Psycholog, trener umiejętności społecznych, trener umiejętności psychospołecznych, coach,  specjalizuje się w tematyce asertywności, komunikacji, radzenia sobie ze stresem i rozwoju umiejętności wychowawczych

Prowadzi zajęcia: diagnoza, konsultacja i poradnictwo psychologiczne, Trening Umiejętności Społecznych, coaching, warsztaty i zajęcia grupowe i indywidualne z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnieniom

Wykształcenie:
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Psychologii – studia magisterskie - specjalność: Psychologia Ogólna i Psychodiagnostyka
Studia Podyplomowe Kwalifikacyjne w zakresie Przygotowania Pedagogicznego (w trakcie)

Ukończone liczne kursy, szkolenia i warsztaty m.in.:
Trener Umiejętności Psychospołecznych - Szkoła Treningu i Warsztatu Psychologicznego Ośrodek INTRA 
Trening Umiejętności Społecznych (TUS) terapia grupowa dzieci ze spektrum autyzmu – szkolenie zakończone certyfikatem 
Szkolenie z zakresu pracy grupowej i indywidualnej w obszarze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy 

Dodatkowe kwalifikacje:

Potwierdzone przez Krajowego Konsultanta ds. Psychologii Klinicznej prof. Jana Tylkę kwalifikacje i doświadczenie w zakresie psychologii klinicznej.