Paulina Putko - Stawiecka


Lekarz specjalista psychiatra dzieci i młodzieży.

Prowadzi:  

  • diagnoza i leczenie zaburzeń z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży

Wykształcenie:

Studia medyczne ukończyła w 2011r. na Wydziale Lekarskim CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. 

W grudniu 2012 rozpoczęła specjalizację z psychiatrii dzieci i młodzieży w Klinice Psychiatrii Dorosłych, Dzieci i Młodzieży SU w Krakowie odbywając liczne staże, zgodne z programem specjalizacji. 

Od września 2016r. kontynuuje specjalizację z psychiatrii w Oddziale Klinicznym Wieku Rozwojowego w SPDSK w Warszawie. 

W latach 2012- 2017 ukończyła Całościowe Szkolenie Podyplomowe, Szkolenie Systemowo - Psychodynamiczne, podejście zintegrowane, organizowane przez Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii im. J.J. Haubenstocków w Krakowie.

Ukończone liczne kursy i szkolenia m.in.:

  • Wprowadzenie do psychiatrii dzieci i młodzieży. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie,
  • Kompleksowe leczenie najważniejszych zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie,
  • Psychoterapia dzieci i młodzieży. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie,
  • Terapia rodziny z pacjentem w wieku dziecięcym i młodzieżowym. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie,
  • Psychoterapia poznawczo- behawioralna w leczeniu zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży. Klinika Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
  • Wprowadzenie do diagnozowania małego dziecka z podejrzeniem autyzmu. Fundacja Synapsis, Kraków,
  • Diagnozowanie małych dzieci w kierunku zaburzeń ze spektrum autyzmu. Fundacja Synapsis, Warszawa,
  • Parent- Infant Training, Parent- Infant Observation. Anna Freud Centre. Szkolenie i obserwacja w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Krakowie.

Doświadczenie w diagnostyce małego dziecka w kierunku spektrum autyzmu zdobywała pracując w renomowanych specjalistycznych ośrodkach diagnostycznych: Poradni dla Osób z Autyzmem Effatha w Krakowie oraz w Fundacji SYNAPSIS w Warszawie.

W trakcie diagnostyki stara się uwzględnić konkretne potrzeby oraz trudności rozwojowe dziecka, mając świadomość że każdy mały pacjent ma własną, niepowtarzalną historię, która wymaga szczegółowej analizy, celem ustalenia indywidualnego planu diagnostyczno- terapeutycznego.