Dzieci przedszkole Wyspa Uśmiechu

Realizujemy program wychowania przedszkolnego zatwierdzony przez MEN.

Niepubliczny Punkt Przedszkolny Wyspa Uśmiechu działa pod nadzorem kuratorium. 
W roku 2017/2018 pracujemy w oparciu o:
Dzieci 3-5 lat -  Dziecko w swoim żywiole – dobre praktyki.  Program wychowania przedszkolnego. Autorkami programu są Anna Pawłowska – Niedbała, Dorota Kucharska, Justyna Święcicka i Ewelina Wilkos.
Dzieci 6 letnie - Szkoła za rok. Program wychowania przedszkolnego – roczne przygotowanie do szkoły. Autorzy: Dorota Kucharska, Anna Pawłowska-Niedbała, Marta Pietrzak, Dorota Sikora-Banasik, Ewelina Wilkos, Irena Zbroszczyk
Korzystamy z podręczników: 
Kolekcja przedszkolaka 3-latki, 4-latki, 5-latki 
Kolekcja sześciolatka
Wydawnictwo MAC.Nowa Era

W pracy dydaktyczno-wychowawczej korzystamy z różnych programów i metod


Programie Colin Rose i Gordon Dryden "Zabawy fundaMentalne"

Podstawowym założeniem programu jest połączenie wesołej zabawy ze stymulacją, dzięki której dzieci wszechstronnie się rozwijają. Zabawy mają na celu rozwój 8 rodzajów inteligencji: językowej, logiczno-matematycznej, muzycznej, przestrzennej, interpersonalnej, intrapersonalnej, ruchowej i przyrodniczej. Można je rozwijać nawet u najmłodszych dzieci.

 


Bajkoterapii dr Marii Molickiej i Doris Brett

Czytanie określonych bajek pomaga dzieciom w wielu trudnych dla nich sytuacjach emocjonalnych np. irracjonalne lęki. Pozwalają także dziecku wyciszyć się np. przed snem po dniu pełnym wrażeń.

 


Opracowanej przez prof. Jagodę Cieszyńską metodzie sylabowej nauki czytania (symultaniczno-sekwencyjnej)

Nauka czytania i liczenia prowadzona jest w formie zabawy. Do 5 roku życia mózg dziecka otwarty jest na wszelkie informacje. Dziecko w sposób naturalny przyswaja je bez żadnego wysiłku.

 


Język angielski

  • Dziecko uczy się spontanicznie, naturalnie w czasie zabawy. Codziennie odbywa się 45 minutowa lekcja języka angielskiego.
  • Dzieci młodsze - poznają język ucząc się piosenek, poprzez zabawy ruchowe i oglądając scenki animowane.
  • Dzieci starsze - korzystają z podręcznika English with Littele Ant.